Projekty Marie Curie - nabór wniosków

Komisja Europejska przyjmuje wnioski dotyczące następujących projektów badawczo-szkoleniowych Marie Curie (program szczegółowy PEOPLE w ramach 7 Programu Ramowego UE): 

   

Marie Curie Industry-Academia Partnerships and Pathways (IAPP) - Ścieżki współpracy między środowiskiem naukowym i sektorem komercyjnym. Termin składania wniosków: 19 kwietnia 2012 r., godz. 17:00 (czasu lokalnego w Brukseli). Dokumentacja konkursowa: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2012-IAPP

 

Marie Curie Career Integration Grants (CIG) - Granty integracyjne dla naukowców. Termin składania wniosków: 18 września 2012 r., godz. 17:00 (czasu lokalnego w Brukseli). Dokumentacja konkursowa: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2012-CIG

 

Więcej informacji o projektach badawczo-szkoleniowych Marie Curie:

http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/

http://cordis.europa.eu/fp7/mariecurieactions/home_en.html