Wymiana osobowa z Republiką Austrii

Do MNiSW można zgłaszać tematy na wymianę osobową w latach 2012-2013 z Republiką Austrii.

Zaproszenie dotyczy wspólnych (polsko-austriackich) projektów badawczych. Termin składania wniosków: 30 listopada 2011 r.

 

Szczegółowe informacje na stronie MNiSW: http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/komunikaty/komunikaty/artykul/zaproszenie-do-zglaszania-tematow-na-wymiane-osobowa-w-latach-2012-2013-do-protokolu-wykonawcze/