Konkurs ERA-NET PLUS OLAE+

Konkurs na międzynarodowe projekty badawcze w ramach ERA-NET PLUS OLAE+ dotyczy obszaru: "Organic Large Area Electronics". Konkurs ma charakter dwuetapowy. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (partner projektu) będzie finansować polskie podmioty uczestniczące w projekcie.

Termin składania wniosków: 31 stycznia 2012 r. (13:00 CET).

Szczegółowe zasady udziału, dokumenty aplikacyjne dostępne są na stronie OLAE+ (Organic Large Area Electronics European Competition for Collaborative R&D Funding): http://www.olaeplus.eu/

 

Szczegółowe informacje na stronie NCBiR: http://www.ncbir.pl/aktualnosci/art,583,olae-otwarcie-konkursu-na-miedzynarodowe-projekty-badawcze.html

TAGI: NCBiR, Konkurs