Konkurs na finansowanie projektów badawczych

NCN przyjmuje wnioski w ramach następujących konkursów:

  • konkurs na finansowanie projektów badawczych (w tym zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej);
  • konkurs na finansowanie projektów badawczych, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora;
  • konkurs na finansowanie projektów badawczych mających na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego lub powołanie nowego zespołu naukowego, reliazowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.

 

Termin składania wniosków: 22 grudnia 2011 r.

 

Szczegółowe informacje na stronie NCN: http://ncn.gov.pl/