Nowe konkursy dot. projektów Marie Curie

 

Komisja Europejska opublikowała kolejne zaproszenia do składania wniosków w ramach projektów badawczo-szkoleniowych Marie Curie (Program Szczegołowy PEOPLE 7 Programu Ramowego UE):

 

Marie Curie Co-funding of regional, national and international programmesd (COFUND) - Wsparcie finansowe dla istniejących lub nowych programów (regionalnych, krajowych lub międzynarodowych) stypendialnych skierowanych do naukowców. Termin składania wniosków: 15 lutego 2012 r., godz. 17:00 (czasu lokalnego w Brukseli).

Dokumentacja konkursowa: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2012-COFUND

 

Marie Curie Industry-Academia Partnerships and Pathways (IAPP) - Ścieżki współpracy między środowiskiem naukowym i sektorem komercyjnym. Termin składania wniosków: 19 kwietnia 2012 r., godz. 17:00 (czasu lokalnego w Brukseli).

Dokumentacja konkursowa: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2012-IAPP

 

Marie Curie Career Integration Grants (CIG) - Granty integracyjne dla naukowców. Termin składania wniosków: 6 marca 2012 r., godz. 17:00 oraz 18 września 2012 r., godz. 17:00 (czasu lokalnego w Brukseli).

Dokumentacja konkursowa: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2012-CIG