IDEAS - najnowsze konkursy

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council) opublikowała kolejne konkursy w ramach programu szczegółowego IDEAS 7 Programu Ramowego UE.

Granty synergii (ERC Synergy Grant) - granty dla dotychczasowych laureatów ERC umożliwiające wprowadzenie działań komplementarnych, pomiędzy realizowanymi już projektami, mogących skutkować przełomowymi odkryciami.

Termin składania wniosków: 25 stycznia 2012 r., godz. 17:00 (czasu lokalnego w Brukseli).

Dokumentacja konkursowa: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/ideas?callIdentifier=ERC-2012-SyG