Konkurs ERA-NET E-Rare

W ramach programu ERA-NET E-Rare (ERA-Net for Research Programmes on Rare Diseases) ogłoszono międzynarodowy konkurs na realizację projektów badawczych.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest partnerem projektu ERA-NET E-Rare i dofinansuje udział instytucji z Polski w ogłoszonym konkursie.

 

Wnioski wstępne (pre-proposals) w konkursie można składać od dnia 7 grudnia 2011 r. do dnia 31 stycznia 2012 r.

 

Więcej informacji o zasadach udziału w konkursie, finansowaniu i wsparciu dla uczestników z Polski na stronach NCBiR:

http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/era-net/era-net-e-rare/aktualnosci/art,856,iv-konkurs-jtc-2012-w-ramach-era-net-e-rare.html

http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/era-net/era-net-e-rare/aktualnosci/art,835,nowy-konkurs-w-ramach-era-net-e-rare.html

http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/era-net/era-net-e-rare/art,834,era-net-on-rare-diseases.html

 

Strona internetowa projektu ERA-NET E-Rare: http://www.e-rare.eu/