Konkurs w ramach ERA-NET TRANSCAN

W ramach programu ERA-NET TRANSCAN ogłoszony został międzynarodowy konkurs na projekty naukowe. Konkurs dotyczy badań z zakresu onkologii. Temat konkursu: "Validation of biomarkers for personalised cancer medicine".

 

Konkurs ma charakter dwuetapowy. W terminie do dnia 10 lutego 2012 r. należy przesłać tzw. wnioski wstępne (pre-proposals).

 

Szczególowe informacje, zasady udziału, tematyka badawcza oraz dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie projektu: http://www.transcanfp7.eu/transcan/mod/resource/view.php?id=66/

 

Narodowe Centrum Badań i Rozowju (partner konkursu) dofinansowuje uczestników z Polski biorących udział w konkursie. Szczegółowe informacje na stronie NCBiR: http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/era-net/era-net-transcan/aktualnosci/art,873,pierwszy-konkurs-jtc-2011-w-ramach-era-net-transcan.html