Program LIFE+

Komisja Europejska ogłosiła 13 marca  zaproszenie konkursowe w ramach programu LIFE+. Program LIFE+ wspiera wyłącznie projekty w dziedzinie badań nad środowiskiem i składa się z trzech komponentów:

  • Nature and biodiversity
  • Environment policy and governance
  • Information and communication.

 

Termin zgłaszania aplikacji upływa z dniem 26 września 2012 r.

 

Szczegółowe informacje o programie dostępne są na na stronie KE: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm