Otwarty konkurs ICT w 7 PR

Komisja Europejska opublikowała kolejne zaproszenie do składania wniosków w obszarze "Information and Communication Technologies" 7 Programu Ramowego UE. Budżet konkursu to 291 mln euro.

Wnioski można składać w terminie do dnia 17 kwietnia 2012 r., godz. 17:00 czasu lokalnego w Brukseli.

Dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-ICT-2011-9