CIP Intelligent Energy Europe - konkurs

Do dnia 8 maja 2012 r., 17:00 Komisja Europejska przyjmuje wnioski o dofinfiansowanie projektów z programu Inteligentna Energia dla Europy (Intelligent Energy Europe) Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (Competitiveness and Innovation Framework Programme - CIP).

Program Inteligentna Energia dla Europy wspiera projekty w dziedzinie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii:

  • poprawa efektywności energetycznej oraz racjonalne wykorzystanie zasobów energetycznych,
  • promowanie nowych i odnawialnych źródeł energii i dywersyfikacji źródeł energii,
  • promowanie efektywności energetycznej oraz promowanie nowych i odnawialnych źródeł energii w transporcie.

Dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie programu IEE: http://ec.europa.eu/energy/intelligent/getting-funds/call-for-proposals/index_en.htm

Więcej informacji o programie CIP: http://ec.europa.eu/cip/index_en.htm