KORANET

W ramach programu KORANET (Korean scientific cooperation network with the European Research Area) trwa nabór wniosków w konkursie "Green Technologies". Do dnia 6 kwietnia 2012 r., godz. 15:00 GMT można składać wnioski dotyczące projektów w obszarze:

- Reduction of carbon footprint: e.g. ecosystem services, ecological restoration, ecological engineering, societal impact of bio-energies
- Technologies for a sustainable development: e.g. fresh water security & food security improvement, natural hazard risk management (cyclones, storms, floods, droughts)
- Renewable energies and energy efficiency: e.g. bio-energy, biomass, solar cell, wind power, hydrogen energy, hybrid electric vehicles, fuel efficiency, energy conservation, green buildings.

 

Szczegółowe informacje o konkursie, dokumentacja, zasady udziału znajdują się na stronie programu KORANET: http://www.koranet.eu/

 

Zasady udziału instytucji z Polski, poziom dofinansowania określone są przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju: http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/era-net/koranet/aktualnosci/art,1070,otwarcie-konkursu-w-ramach-koranet.html