Co-funded by Marie Skłodowska-Curie Actions

COFUND jest jednym z działań systemu stypendialnego Marii Skłodowskiej-Curie, które dofinansowuje regionalne, krajowe i międzynarodowe programy badawczo-szkoleniowe.

Programy stypendialne, które uzyskały wspracie w ramach COFUND mają oznaczenie "co-funded by Marie Curie Actions", a naukowcy biorący udział w takich programach stypendialnych są uważani za stypendystów Marie Curie.

Pełna lista programów stypendialnych dofinansowanych w ramach akcji COFUND znajduje się na stronie:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

 

Osoby zainteresowane udziałem w programach stypendialnych dofinansowanych przez Akcję Marie Curie COFUND aplikują bezpośrednio do danej instytucji/organizacji, która realizuje konkretny program stypendialny.