VISION Advanced Infrastructure for Research

Projekt VISIONAIR umożliwia dostęp do europejskich infrastruktur badawczych w następującym obszarze: wizualizacja dla potrzeb nauki; wirtualna rzeczywistość; rozwój technologii telewizyjnej ultra-high definition na potrzeby nauki; wsparcie zdalnej współpracy za pomocą narzędzi informatycznych, wirtualne i sieciowe organizacje, platformy zdalnej wspólpracy.

 

Do dnia 31 marca 2012 r. można składać aplikacje na krótkie wyjazdy do wybranej infrastruktury w ramach projektu VISIONAIR w celu przeprowadzenia badań. Organizatorzy pokrywają koszty pobytu, dojazdu oraz korzystania z infrastruktury.

 

Szczegółowe informacje o projekcie VISIONAIR znajdują się na stronie: http://www.infra-visionair.eu/