Innovative Medicines Initiative (IMI)

Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania wniosków w ramach programu COOPERATION (FP7): Inicjatywa w zakresie leków innowacyjnych - Joint Technology Initiative Innovative Medicines Initiative (IMI).

 

Procedura składania wniosków jest dwuetapowa. W pierwszym etapie należy złożyć wniosek do dnia 16 maja 2012 r., godz. 17:00.

 

Tematyka konkursowa oraz niezbędne dokumenty dostępne są na stronie Participant Portal > FP7 calls: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=IMI-Call-2012-5