Program Wykonawczy z Chińską Republiką Ludową

 

MNiSW w terminie do dnia 31 maja przyjmuje wnioski o wprowadzenie tematów do Programu Wykonawczego z Chińską Republiką Ludową na lata 2012-2013.

 

Więcej informacji na stronie MNiSW >>