Stypendia Marie Curie - nabór wniosków

Komisja Europejska do 16 sierpnia przyjmuje wnioski o stypendia indywidualne Marie Curie w ramach programu PEOPLE 7 Programu Ramowego UE. O stypendia mogą się ubiegać naukowcy doświadczeni (experienced researchers), czyli osoby po doktoracie lub z co najmniej 4-letnim dorobkiem naukowym liczonym od momentu uzyskania tytułu magistra. Tematyka projektów badawczo-szkoleniowych jest dowolna i pozostawiona projektodawcom.

 

Termin składania wniosków upływa z dniem 16 sierpnia 2012 r., godz. 17:00.

 

Marie Curie Intra-European Fellowships for Career Development (IEF) - stypendia dla naukowców przemieszczających się z jednego państwa członkowskiego UE lub kraju stowarzyszonego z 7 PR do innego państwa członkowskiego UE lub kraju stowarzyszonego z 7 PR.

Dokumentacja konkursowa: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2012-IEF

 

Marie Curie International Outgoing Fellowships for Career Development (IOF) - stypendia dla naukowców wyjeżdżających poza państwa członkowskie UE i kraje stowarzyszone z 7 PR.

Dokumentacja konkursowa: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2012-IOF

 

Marie Curie International Incoming Fellowships (IIF) - stypendia dla naukowców aktywnych naukowo w krajach trzecich na przyjazd do państw członkowskich UE lub krajów stowarzyszonych z 7 PR.

Dokumentacja konkursowa: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2012-IIF

 

Trwa także nabór wniosków o indywidualne granty integracyjne:

Marie Curie Career Integration Grants (CIG) - Granty integracyjne dla naukowców. Termin składania wniosków: 18 września 2012 r., godz. 17:00 (czasu lokalnego w Brukseli).

Dokumentacja konkursowa: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2012-CIG

 -------------------------------------------------------------------------

 

Więcej informacji o projektach badawczo-szkoleniowych Marie Curie:

http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/

http://cordis.europa.eu/fp7/mariecurieactions/home_en.html