ERA-NET Bioenergy - konkurs

W ramach przedsięwzięcia ERA-NET Bioenergy ogłoszono konkurs na międzynarodowe projekty badawcze pt.: "Biogas and Energy Crops. Innovations in biogas production and sustainable biomass for energy purposes".


Konkurs dotyczy następujących tematów:

- Innovative biogas production. Focal points include e.g. pre-treatment technologies, unexploited substrates, measurement/control, upgrading, management of digestate
- Sustainable biomass for energy purposes. Focal points include e.g. optimisation of existing and new crops by way of plant breeding or cultivation techniques, breeding and cultivation for cascading uses, harvesting/storage technologies.

 

Konkurs ma charakter dwuetapowy. W pierwszym etapie wnioski należy złożyć do dnia 11 maja 2012 r.

 

Szczegółowe informacje o konkursie, zasadach udziału oraz dokumenty aplikacyjne dostępne są na stronie projektu ERA-NET Bioenergy: http://www.eranetbioenergy.net/website/exec/front

 

Zasady udziału jednostek z Polski w ramach konkursu określone są przepisami Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/era-net/bioenergy/art,1196,konkurs-w-ramach-era-net-bioenergy.html