ERA-NET IB - konkurs

W ramach programu ERA-NET IB ("Towards an ERA in Industrial Biotechnology") ogłoszono konkurs na międzynarodowe projekty badawcze. Tematyka konkursu to: "Industrial biotechnology for Europe: an integrated approach."

 

Nabór wniosków wstępnych (pre-proposals) trwa do dnia 30 kwietnia 2012 r.

 

Szczegółowe zasady udziału w konkursie, tematyka proponowanych projektów badawczych oraz dokumenty aplikacyjne znajdują się na stronie projektu ERA-NET IB: http://www.era-ib.net/

 

Zasady udziału jednostek z Polski w konkursie regulują przepisy Narobowego Centrum Badań i Rozwoju: http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/era-net/era/konkursy/art,1157,trzeci-konkurs-jtc-2012-w-ramach-era-net-ib.html