ERA-NET Transport II

W ramach projektu ERA-NET Transport II ogłoszono konkurs na międzynarodowe projekty badawcze w temacie "STEPPING STONES - Best Practices for making Mobility Patterns more Sustainable". Konkurs ma charakter jednoetapowy.

 

Wnioski mozna składać do dnia 7 czerwca 2012 r., godz. 16:00 CET.

 

Szczegółowe zasady udziału, tematyka konkursu i dokumenty aplikacyjne dostępne są na stronie projektu ERA-NET Transport II: http://www.transport-era.net/action-groups/ent22-stepping-stones.html

 

Zasady udziału w konkursie jednostek z Polski określone są przepisami Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/konkursy/art,1175,otwarcie-konkursu-w-ramach-era-net-transport-ii.html