Project ENLACE - Travel Grant Scheme

Celem grantów (travel grant) finansowanych z projektu ENLACE (Enhancing Scientific Cooperation between the European Union and Central America - CAPACITIES FP7) jest wspieranie wymiany naukowców z Ameryki Środkowej i europejskich naukowców oraz zachęcanie instytucji badawczych do udziału i realizacji wspólnych projektów finansowanych z 7 Programu Ramowego UE.

 

ENLACE Travel Grant działa jako mechanizm tworzenia sieci lub wspólnego pisania wniosków do 7 PR UE (program szczegółowy COOPERATION i PEOPLE).

 

Aplikacje można składać do dnia 10 maja 2012 r.

 

Szczegółowe informacje na stronie projektu ENLACE: http://www.enlace-project.eu/grant_scheme.aspx