L’Oréal Polska dla Kobiet i Nauki

Do dnia 31 lipca trwa nabór wniosków o stypendia L’Oréal Polska dla Kobiet i Nauki przy wsparciu Polskiego Komitetu ds. UNESCO. Stypendia przyznawane są na okres 1 roku trzem doktorantkom oraz dwóm badaczkom kończącym pracę habilitacyjną. O stypendia ubiegać się mogą kandydatki, które są w ostatnim roku realizacji pracy doktorskiej
lub habilitacyjnej i potrafią udokumentować aplikacyjny charakter swoich badań.

 

Dziedziny badań naukowych, w których przyznawane są stypendia L’Oréal Polska dla Kobiet i Nauki przy wsparciu Polskiego Komitetu ds. UNESCO obejmują nauki biologiczno-medyczne.

W aktualnej edycji stypendia wynoszą: doktoranckie 25.000 zł rocznie, habilitacyjne 30.000 zł.

 

Szczegółowe informacje o konkursie, regulamin i dokumenty aplikacyjne dostępne są na stronie: http://www.lorealdlakobietinauki.pl/

Komunikat

Plakat