FP7 WP 2013 Orientation Paper

Komisja Europejska opublikowała wersje robocze programów pracy 2013 - tzw. Orientation Paper Working Document w następujących obszarach 7 Programu Ramowego UE:

- COOPERATION:

  • Space;
  • Security;
  • Food, Agriculture and Fisheries and Biotechnology;
  • Health;
  • Environment;
  • Nanosciences, nanotechnologies, materials & new production technologies;
  • Energy
  • "The Ocean of Tomorrow"

- PEOPLE;

- CAPACITIES:

  • Research for the benefit of SMEs,
  • International Cooperation

- EURATOM.

 

Dokumenty dostępne są na stronie Portalu Uczestnika (Research Participant Portal) > FP7 Doc > Orientation papers 2013 > COOPERATION; PEOPLE; EURATOM: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_documentation