Zapraszamy

 

22 maja 2012 r.: Warsztaty pt.: „Jak efektywnie korzystać z internetowych źródeł informacji o 7 Programie Ramowym
aby złożyć wniosek o europejski projekt naukowo-badawczy?” >>