"Granty na granty" edycja 2012

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło kolejną edycję konkursu "Granty ma granty - wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej" w 2012 r.

"Konkurs ma na celu wsparcie finansowe polskich jednostek naukowych, które zamierzają stworzyć międzynarodowe konsorcjum i podjąć się koordynacji projektu realizowanego w ramach programu badawczego Unii Europejskiej. W ramach konkursu możliwe jest uzyskanie środków finansowych na realizację zadań mających na celu przygotowanie wniosku projektowego w odpowiedzi na wezwanie konkursowe (call for proposals) ogłoszone przez Komisję Europejską lub inny upoważniony przez nią podmiot."

W ramach konkursu „Granty na granty” wsparciem finansowym objęte są zadania mające na celu przygotowanie wniosku projektowego w ramach:
- 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej;
- 7. Programu Ramowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Euratom);
- Funduszu Badawczego Węgla i Stali.

 

O finansowanie w ramach programu może się ubiegać tylko i wyłącznie jednostka naukowa niebędąca przedsiębiorcą (zgodnie z art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki).

 

Nabór wniosków ciągły do dnia 15 listopada 2012 r.

 

Szczegółowe zasady udziału w konkursie, dokumentacja znajdują się na stronie MNiSW: http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/komunikaty/komunikaty/artykul/ogloszenie-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-o-vi-edycji-konkursu-granty-na-granty-wspa/

TAGI: Granty