ICT Proposers' Day 2012

We wrześniu Polska bedzie gospodarzem imprezy pn.: "ICT Proposers' Day 2012". Jest to spotkanie branży ICT (technologie informacyjne i komunikacyjne), w którym udział biorą przedstawiciele różnych podmiotów zaangażowanych w międzynarodowe projekty badawcze – naukowcy, przedsiębiorstwa, użytkownicy końcowi, przedstawiciele instytucji rządowych itp.

Organizatorem spotkania jest Dyrektoriat Generalny Komisji Europejskiej odpowiedzialny za społeczeństwo informacyjne i media (DG-INFSO), we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych Unii Europejskiej.

Uczestnicy "Proposers' Day" będą mogli skonsultować swoje pomysły na projekty naukowo-badawcze z przedstawicielami DG-INFSO. Udział w spotkaniu to także okazja do przeprowadzenia spotkań bilateralnych z potencjalnymi partnerami.

Spotkanie odbędzie się w dniach 26-27 września 2012 r. w Warszawskim Centrum EXPO (www.expoxxi.pl).

 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, system rejestracji na udział w spotkaniu jest już otwarty.

 

Więcej informacji o spotkaniu znajdą Państwo pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/information_society/events/ictproposersday/2012/index_en.htm