"Wsparcie na uzyskanie Grantu" 2012

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) uruchomiła drugą edycję programu: "Wsparcie na uzyskanie grantu". Program skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców poprzez dofinansowanie ich udziału w międzynarodowych programach innowacyjnych, np. w projektach 7 Programu Ramowego UE (7 PR).

W programie mogą uczestniczyć przedsiębiorcy, którzy złożyli wniosek projektowy w ramach międzynarodowego programu innowacyjnego jako koordynator lub uczestniczą w projekcie jako partner.

Nabór wniosków trwa od 28 maja do godz. 16:00 w dniu 31 lipca 2012 r.

Szczegółowe informacje o programie, zasady udziału oraz składanie wniosków dostępne są na stronie PARP: http://www.parp.gov.pl/index/more/27240

TAGI: Granty, PARP