Wymiana osobowa naukowców z Portugalią

 

Zaproszenie do składania wniosków na wymianę osobową naukowców w latach 2013-2014 na podstawie programu wykonawczego z Portugalią: http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/komunikaty/komunikaty/artykul/zaproszenie-do-skladania-wnioskow-na-wymiane-osobowa-naukowcow-w-latach-2013-2014-na-podstawie/

 

"W ramach Programu środki przyznawane przez obie Strony na poszczególne projekty przeznaczone są wyłącznie na finansowanie wymiany osobowej (podróży i krótkich pobytów)."

 


Wnioski można składać do 31 lipca 2012 r. do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.