Intelligent Energy Europe

Komisja Europejska zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych programu Intelligent Energy Europe (IEE). Grupa docelowa: władze publiczne, władze państw członkowskich, organizacje prywatne, stowarzyszenia branżowe, MŚP, obywatele, organizacje konsumenckie, związki zawodowe, organizacje pozarządowe, organizacje ekologiczne.

Policy field(s): Sustainable energy, Renewable Energy, Energy efficiency, Energy Technology & innovation, Electricity, Security of supply, Energy infrastructure.

 

Konsultacje potrwają do 12 września 2012 r.

 

Public consultation - Intelligent Energy – Europe III in Horizon 2020:

http://ec.europa.eu/energy/intelligent/

http://ec.europa.eu/energy/efficiency/consultations/iee3_in_horizon_2020_en.htm