Kariera naukowa w Europie - ankieta KE

Komisja Europejska zaprasza do wypełnienia krótkiej ankiety dotyczącej barier związanych z rozwojem kariery naukowców w Europie. Pytania zostały wypracowane przez grupę naukowców z różnych krajów wybranych przez Komisję Europejską jako „Voice of the Researchers” w celu konsultowania kwestii wpływających na kariery naukowców pracujących w Europie. Następnie naukowcy zostali zaproszeni do Brukseli w marcu b.r., aby porozmawiać m. in. o następujących kwestiach:
- możliwości rozwoju kariery naukowej oraz utrudnień z tym związanych,
- postrzegania zawodu naukowca,
- zabezpieczeń społecznych,
- finansowania badań itp.


Dyskusje pokazały niekiedy znaczące rozbieżności występujące pomiędzy regulacjami krajowymi a aspiracjami KE.

Zebranie Państwa opinii ma na celu zidentyfikowanie najistotniejszych kwestii, z którymi borykają się naukowcy.
 

Termin: Brak.

Ankieta zostanie automatycznie zamknięta po zebraniu 1000 formularzy.
 

Link do ankiety: www.surveymonkey.com/s/FT7KNRZ