Ostatnie konkursy w 7 Programie Ramowym UE

Komisja Europejska dnia 10 lipca br. ogłosiła ostatnie już konkursy w ramach 7 Programu Ramowego UE, obejmują one następujący zakres tematyczny:

 

 

- COOPERATION:

Health;

Food, Agriculture and Fisheries, and Biotechnology;

Information and Communication Technologies;

Nanosciences, Nanotechnologies, Materials and new Production Technologies;

Energy;

Environment (including Climate Change);

Transport (including Aeronautics);

Socio-economic sciences and Humanities;

Space;

Security;

Joint Technology Initiatives;

- CAPACITIES:

Research Infrastructures;

Research for the benefit of SMEs;

Science in Society;

Support for the coherent development of research policies;

Activities of International Cooperation; 

- IDEAS:

ERC Starting Grant;

ERC Advanced Grant;

- PEOPLE (Marie Curie Actions):

Marie Curie Initial Training Networks (ITN);

Marie Curie Co-funding of Regional, National and International Programmes (COFUND);

Marie Curie International Research Staff Exchange Scheme (IRSES);

- EURATOM:

Nuclear Fission and Radiation Protection.

 

Dokumentacja konkursowa ww. obszarów 7 PR znajduje się na stronie Portalu Uczestnika - Research Participant Portal: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls

 

"Szczegółowe obszary i tematy, które uzyskają wsparcie w ramach zaproszeń do składania wniosków obejmują m.in.:
- zmiany klimatu;
- innowacje przemysłowe powiązane z pilotażem, demonstracją, normalizacją i transferem technologii;
- szkolenia w zakresie badań oraz mobilność na terenie Unii Europejskiej i poza jej granicami;
- zrównoważony wzrost w sektorach morskich;
- technologie dla obszarów miejskich i miast;
- zwalczanie zagrożenia bakteriami lekoopornymi;
- innowacyjne rozwiązania w zarządzaniu zasobami słodkiej wody;
- zrównoważone dostawy surowców do UE;
- wydajność w przetwarzaniu zasobów biologicznych;
- bezpieczna żywność pod dostatkiem;
- bioprodukty i bioprocesy;
- nowe podejścia do świadczenia usług publicznych i zapewniania porządku publicznego;
- zrównoważone, niskoemisyjne środowiska miejskie;
- dostawy energii i ich zmienność;
- walka z chorobami atakującymi mózg, takimi jak choroba Alzheimera, depresja i schizofrenia;
- technologie kosmiczne o decydującym znaczeniu dla misji, dotyczące misji eksploracyjnych, pogody kosmicznej, śmieci kosmicznych i zagrożenia kolizjami;
- zarządzanie kryzysowe w następstwie katastrofy (naturalnej lub wywołanej działalnością człowieka);
- technologie informatyczne i telekomunikacyjne (TIK) w nauce o zdrowiu, materiałoznawstwie oraz w neuronaukach i neurorobotyce;
- i wiele więcej."

Źródło: komunikat Komisji Europejskiej

Largest number of calls ever for next round of FP7: http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=tenders.document&TEN_LANG=EN&TEN_RCN=34831&pid=0