Human Resources Strategy for Researchers

Komisja Europejska zaprasza instytucje do zaangażowania się w działania Institutional Human Resources Strategy Group. Działania obejmują udział w szkoleniu, a także wymianę doświadczeń w zakresie wdrażania Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych (The European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment of Researchers).

 

"Końcowym efektem wdrożenia strategii jest przyznawane i promowane przez KE logo „HR Excellence in Research” identyfikujące te instytucje, które wspierają tworzenie przyjaznego środowiska pracy dla naukowców. Jedyną polską instytucją, która otrzymała logo jest Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej."

KE przyjmuje zgłoszenia do ostatniej grupy, w terminie do dnia 28 września 2012 r. Warunkiem przystapienia do ww. inicjatywy jest gotowość instytucji do wdrożenia zasad Karty i Kodeksu.

 

Osoby, z instytucji zainteresowanych wdrożeniem zapisów i zasad Karty i Kodeksu, najpóźniej do dnia 28 września 2012 r. powinny przesłać wypełniony formularz na adres Komisji Europejskiej: RTD-CHARTER@ec.europa.eu

 

Zaproszenie Komisji Europejskiej - pdf

Formularz zgłoszenia udziału - doc

 

Więcej o Karcie i Kodeksie na stronie EURAXESS Rights: http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/rights/index

The Human Resources Strategy for Researchers: http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/rights/strategy4Researcher

 

Źródlo informacji: KPK, KE