Dodatkowe możliwości dla humanistów

W ramach projektu realizowanego przez międzynarodową sieć punktów kontaktowych ds. 7 Programu Ramowego UE w obszarze nauk społeczno-ekonomicznych i humanistycznych opracowano dokument pt.: "Opportunities for SSH researchers".

Podstawowym źródłem konkursów dla naukowców zajumujących się naukami społeczno-ekonomicznymi i humanistycznymi jest obszar SSH (socio-economic sciences and humanities): http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation#ssh

 

Dokument "Opportunities for SSH researchers" zawiera dodatkowe tematy i obszary 7 PR (Work Programme 2013), w których przedstawiciele ww. nauk mogą także uczestniczyć.

 

Dokument znajduje się na stronie Net4Society: http://www.net4society.eu/public/ssh-opportunities.php