Granty IDEAS 7 PR

W ramach programu POMYSŁY (IDEAS) 7 Programu Ramowego UE, Europejska Rada ds. Badań Naukowych prowadzi nabór wniosków o granty ERC w kategorii: ERC Consolidatior Grant.

 

ERC Consolidator Grant_2013: dla naukowców u progu samodzielności badawczej (7-12 lat po doktoracie) pragnących wzmocnić swój zespół lub program badawczy i ugruntować niezależność naukową. Termin składania wniosków: 21 lutego 2013 r., godz. 17:00 czasu lokalnego w Brukseli.

Dokumentacja konkursowa: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/ideas?callIdentifier=ERC-2013-CoG

 

Więcej informacji o grantach IDEAS: http://erc.europa.eu/