Granty integracyjne Marie Curie

Komisja Europejska przyjmuje wnioski w ramch projektów badawczo-szkoleniowych Marie Curie: Marie Curie Career Integration Grants (CIG).

Granty CIG przeznaczone są dla doświadczonych naukowców z całego świata, którzy mają co najmniej 4-letnie doświadczenie w pracy badawczej w pełnym wymiarze godzin lub stopień naukowy doktora. Jednym z wymogów jest wcześniejsze prowadzenie badań naukowych, ale pod warunkiem że naukowiec nie prowadził swoich prac w kraju, w którym ma siedzibę instytucja przyjmująca, przez okres dłuższy niż dwanaście miesięcy na przestrzeni ostatnich trzech lat. O granty nie mogą się też ubiegać osoby, które w przeszłości uzyskały już wsparcie w ramach europejskich lub międzynarodowych grantów reintegracyjnych (ERG lub IRG) bądź w ramach grantów integracyjnych na rzecz rozwoju kariery.

Marie Curie Career Integration Grants (CIG) - termin składania wniosków: 18 września 2013 r., godz. 17:00 czasu lokalnego w Brukseli.

 

Dokumentacja konkursowa: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_FP7?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2013-CIG&specificProgram=PEOPLE#wlp_call_FP7