Program Ideas Plus

MNiSW ogłosiło konkurs o finansowanie projektów badawczych w ramach programu Ideas Plus. Do konkursu Ideas Plus można zgłaszać projekty badawcze obejmujące zadania badawcze lub ich część, które wcześniej zostały zgłoszone do udziału w konkursach Programu IDEAS (POMYSŁY) 7 Programu Ramowego UE - granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych.


W konkursie Ideas Plus można zgłosić prace badawcze, które stanowiły całość lub  część prac biorących udział w konkursach European Research Council: ERC-StG-2011 (konkurs Starting Grant_2011) i ERC-AdG-2011 (konkurs Advanced Grant_2011). Do konkursu można zgłosić prace badawcze, które w konkursach ERC w pierwszym etapie oceny uzyskały więcej niż 70 punktów, ale nie otrzymały dofinansowania ERC.

 

Wnioski należy składać do 31 października 2012 r.

 

Szczegółowe informacje na stronie MNiSW: http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/komunikaty/komunikaty/artykul/informacja-o-ogloszeniu-konkursu-w-ramach-programu-ideas-plus-1/