Wymiana osobowa naukowców w latach 2013-2014 z Rządami Wspólnoty Francuskiej Belgii i Regionu Walonii

 

Składanie wniosków do dnia 21 grudnia 2012 r.

 

Szczegółowe informacje na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/komunikaty/komunikaty/artykul/nabor-wnioskow-w-ramach-programu-wymiany-osobowej-naukowcow-ze-wspolnota-francuska-belgii-i-re/