Udział Polski w 7 Programie Ramowym UE

W serwisie internetowym Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE w Warszawie zamieszczono nową publikację: "Udział Polski w 7. Programie Ramowym - statystyki po 337 zakończonych konkursach". Publikacja dotyczy wyników 337 konkursów z 7 Programu Ramowego UE, zawiera zestawienie uczestnictwa krajów UE.

 

Raport dostępny jest na stronie KPK PB UE w zakładce "Publikacje": http://www.kpk.gov.pl/publikacje/index.html

 

"Udział Polski w 7. Programie Ramowym - statystyki po 337 zakończonych konkursach" - plik pdf.