EURAXESS Poland - aktualne oferty stypendialne

Centrum Informacji dla Naukowców EURAXESS POLAND przedstawia aktualne oferty stypendialne dostępne dla naukowców i doktorantów:


- Niemcy - stypendia Fundacji Alexandra von Humboldta – na bieżąco, http://www.humboldt-foundation.de/web/humboldt-fellowship-experienced.html

- Niemcy – stypendia DBU; termin 15 czerwca 2013 r.; https://www.dbu.de/1246.html

- Szwajcaria – pobyt badawczy na Uniwersytecie we Fryburgu dla doktorantów i post-doc; 30 września 2013 r.http://www.unifr.ch/international/en/in/exchange#boursier

- Europejskie indywidualne granty badawczo-szkoleniowe Marie Curie (doktor lub co najmniej 4 lata doświadczenia): http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/aboutmca/actions/ief/index_en.htm oraz granty pozaeuropejskie: http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/about-mca/actions/iof/index_en.htm, aplikacja od 14 marca do 14 sierpnia 2013 r.;

- USA – stypendia Komisji Fulbrighta dla doktorantów i doktorów: do 29 i 28 czerwca 2013 r.; http://www.fulbright.edu.pl/index.php/programy/dla-polakow ;

- Europa – praca dla początkujących naukowców (przed doktoratem) w projektach Marie Curie – Initial Training Networks; oferty dostępne na stronie Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/euraxess

- Stypendia Instytutów Wspólnotowego Centrum Badawczego (Joint Research Centre) dla doktorantów i naukowców (Niemcy, Hiszpania, Włochy, Belgia, Holandia): http://ec.europa.eu/dgs/jrc ;

- Programy stypendialne dofinansowane przez Komisję Europejską w ramach akcji Marie Curie COFUND: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people&cofund=true

 

Więcej ofert stypendialnych na www.euraxess.pl

 

W razie pytań o kwestie prawno-administracyjne związane z wyjazdem na stypendium i powrotem ze stypendium, zachęcamy do kontaktu z siecią Centrów EURAXESS POLAND: http://www.euraxess.pl/index.php/dane-kontaktowe

 

Centrum Informacji dla Naukowców EURAXESS w Lublinie:

Justyna Szady-Nazarewicz, e-mail: j.szady@ipan.lublin.pl ; telefon: 81 744 50 61 w.118

 

 

Źródło informacji: Centrum Informacji dla Naukowców Euraxess w Warszawie