JPI "A Healthy Diet for a Healthy Life"

W ramach Joint Programming Initiative "A Healthy Diet for a Healthy Life" (JPI HDHL) uruchomiono pierwsze działanie - Centrum Wiedzy (Knowledge Hub) DEDIPAC. Sieć wybranych grup badawczych i naukowców z 12 państw człnkowskich JPI (w tym Polska) będzie realizować wspólny, transdyscyplinarny i interdyscyplinarny program działań badawczych w celu lepszego zrozumienia jak indywidualne, społeczne i środowiskowe uwarunkowania wpływają na wybór żywności i aktywności fizycznej.

 

Państwa uczestniczące w inicjatywie JPI "A Healthy Diet for a Healthy Life" (JPI HDHL): Belgia, Finlandia, Francja, Niemcy, Włochy, Irlandia, Holandia, Norwegia, Polska, Hiszpania, Szwajcaria, Wielka Brytania.

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przystąpiło do inicjatywy JPI HDHL: http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/jpi/jpi-hdhl/aktualnosci/art,1671,zaproszenie-do-skladania-expression-of-interest-w-ramach-the-jpi-hdhl-knowledge-hub-on-determinants-of-diet-and-physical-activit.html

 

Do dnia 20 grudnia 2012 r., godz. 13:00 (1:00 CET) można przesyłać swoje zgłoszenia, zaintetresowania udziałem w tej inicjatywie (Expression of Interest - EoI). Szczegółowe informacje na stronie: http://www.jpihdhl.eu/

 

Więcej o incjatywie: https://www.healthydietforhealthylife.eu/