ERA-Net SUSFOOD

W ramach międzynarodowego projektu ERA-NET SUSFOOD (7th Framework Programme, "SUStainable FOOD production and consumption") powstała baza wymiany informacji: Susfood Meta Knowledge Base. Projekt ERA-Net SUSFOOD, dofinansowany w ramach 7 Programu Ramowego UE, skupia 25 partnerów z 16 krajów UE (z Polski do tej inicjatywy przystąpiło Narodowe Cenrum Badań i Rozwoju).

Projekt SUSFOOD: "Strategicznym celem inicjatywy ERA-NET SUSFOOD jest wzmocnienie naukowej współpracy pomiędzy członkami Unii Europejskiej oraz krajami stowarzyszonymi, prowadzącej do zwiększenia znaczenia badań w obszarze zrównoważonej produkcji i konsumpcji żywności".

 

Baza danych "Susfood Meta Knowlegde Base" ma służyć wymianie wiedzy i informacji w zakresie obecnego stanu wiedzy w obszarze zrównowazonej produkcji i konsumpcji żywności, a także określeniu przyszłych potrzeb w tym obszarze.

 

"Susfood Meta Knowledge Base - Food sustainability, healthier for the earth and everybody on it": http://susfood-db-era.net/drupal/

 

Więcej o projekcie ERA-Net SUSFOOD: http://www.susfood-era.net/

 

Informacje o projekcie i bazie na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/era-net/susfood/