ERA-NET EuroNanoMed - konkurs

Do dnia 4 marca 2013 r. można składać wnioski projektowe w obszarze nanomedycyny w ramach międzynarodowej inicjatywy ERA-NET EuroNanoMed "European Innovative Research & Technological Development Projects in Nanomedicine”.

Tematyka konkursu obejmuje następujące zagadnienia:

  • Regenerative medicine;
  • Diagnostics;
  • Targeted delivery systems.

 

Konkurs ma charakter jednoetapowy. Do dnia 4 marca 2013 r. należy złożyć wniosek badawczy, opracowany przez minimum 3 grupy badawcze a maksymalnie 7 grup badawczych, pochodzących z przynajmniej 2 różnych państw uczestniczących w konkursie.

 

Szczegółowe informacje o konkursie, dokumentacja konkursowa, zasady udziału na stronie: http://www.euronanomed.net/ zakładka "Calls 2013".

 

Udział podmiotów z Polski jest dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Szczegółowe informacje: http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/era-net/euronanomed-ii/aktualnosci/art,1715,czwarty-konkurs-era-net-euronanomed-jtc-2013.html