Konkurs ERA Chairs Pilot Call

Komisja Europejska do dnia 30 maja 2013 r., godz. 17:00 czasu lokalnego w Brukseli przyjmuje wnioski w ramach konkursu ERA Chairs Pilot Call (7 Program Ramowy UE, program szczegółowy MOŻLIWOŚCI, obszar tematyczny: Potencjał badawczy).

 

Konkurs (CSA-SA - Support Action) przeznaczony jest dla uniwersytetów i innych organizacji badawczych zlokalizowanych w regionach konwergencji UE, posiadających silny potencjał badawczy, zainteresowanych wzmocnieniem swojej pozycji pod kierownictwem światowej klasy naukowca (katedra Europejskiej Przestrzeni Badawczej - ERA Chairs).

 

Zakres tematyczny konkursu obejmuje wszystkie obszary badawcze należące do 7 Programu Ramowego UE.

 

Termin składania wniosków: 30 maja 2013 r., godz. 17:00 czasu lokalnego w Brukseli.

 

Dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie Participant Portal > Funding > FP7 calls: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_FP7?callIdentifier=FP7-ERAChairs-PilotCall-2013&specificProgram=CAPACITIES