Marie Curie Actions Roadshow 2013

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE i Centrum Informacji dla Naukowców EURAXESS w Warszawie zapraszają do udziału w dniu informacyjnym "Marie Curie Actions Roadshow". Spotkanie odbędzie się w Warszawie, dnia 12 marca 2013 r. w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN (ul. Pawińskiego 5B).

 

Celem spotkania jest przedstawienie stypendiów indywidualnych Marie Curie (Komisja Europejska ogłosi ostatnie konkursy Marie Curie w ramach 7 Programu Ramowego UE w marcu), które finansują badania i szkolenia w Europie lub poza Europą. Podczas spotkania zostaną zaprezentowane różne europejskie instytucje naukowe, które zapraszają naukowców do przyjazdu w ramach stypendiów Marie Curie.

Spotkanie prowadzone będzie w języku angielskim.

 

Program spotkania - plik pdf.

 

Formularz zgłoszeniowy - plik doc.

 

Szczegółowe informacje dotyczące wydarzenia (12 marca 2013 r.), program oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie: http://www.kpk.gov.pl/aktualnosci/imprezy/i.html?id=4897