"The ERC, where dreams come true"

W serwisie informacyjnym Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych zamieszczony został film prezentujący naukowców z Polski - laureatów grantów European Research Council (ERC grants). 

 

Dr Janusz M. Bujnicki (Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie), dr Justyna Olko (Wydział "Artes Liberales", Uniwersytet Warszawski), dr Maciej Konacki (Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk) opowiadają o swojej pracy i grantach ERC.

Film dostępny jest na stronie European Research Council w menu po lewej stronie ("The ERC, where dreams come true"): http://erc.europa.eu/