Marie Curie Fellowships

Komisja Europejska opublikowała ostatnie już konkursy w ramach 7 Programu Ramowego UE dotyczące stypendiów indywidualnych Marie Curie. Ogłoszone konkursy dotyczą następujących stypendiów:

Marie Curie Intra-European Fellowships for Career Development (IEF) - na wyjazd do innego państwa członkowskiego UE lub kraju stowarzyszonego z 7 Programem Ramowym UE. Stypendium trwa od 12 do 24 miesięcy.

Dokumentacja konkursowa: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_FP7?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2013-IEF&specificProgram=PEOPLE#wlp_call_FP7

 

Marie Curie International Outgoing Fellowships for Career Development (IOF) - na wyjazd w pierwszym etapie - poza Europę, w drugim etapie stypendium powrót do dowolnego państwa członkowskiego UE lub kraju stowarzyszonego z 7 PR. Stypendium trwa - I etap od 12 do 24 miesięcy; II etap - 12 miesięcy.

Dokumentacja konkursowa: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_FP7?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2013-IOF&specificProgram=PEOPLE#wlp_call_FP7

 

Marie Curie International Incoming Fellowships (IIF) - przyjazd naukowców przebywających aktualnie w krajach trzecich (poza UE i krajami stowarzyszonymi z 7 PR) do Europy. Stypendium trwa od 12 do 24 miesięcy.

Dokumentacja konkursowa: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_FP7?callIdentifier=FP7-PEOPLE-2013-IIF&specificProgram=PEOPLE#wlp_call_FP7

 

O stypendia mogą ubiegać się naukowcy doświadczeni (experienced researchers) - osoby po doktoracie lub posiadające co najmniej 4-letni dorobek naukowy.

Brak limitu wieku. Tematyka projektów jest dowolna.

 

Konkursy są otwarte do dnia 14 sierpnia 2013 r., godz. 17:00.

 

Więcej o działaniach Marie Curie: http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/