Stypendia L’Oréal Polska dla Kobiet i Nauki

O stypendia w ramach programu L’Oréal Polska UNESCO Dla Kobiet i Nauki mogą się ubiegać badaczki w dziedzinie: nauki o życiu. W tegorocznej, 13-tej edycji programu, aplikacje można składać od 2 kwietnia do 31 maja 2013 r.

W ramach programu przyznane zostaną 2 stypendia doktoranckie (wiek do 35 lat) w wys. 27 000 zł/rok oraz 3 stypendia habilitacyjne (wiek do 45 lat) w wys. 32 000 zł/rok.

 

Szczegółowe informacje o programie, formularz zgłoszeniowy, regulamin dostępne są na stronie http://www.lorealdlakobietinauki.pl/

 

Plakat - plik pdf.

 

Termin zgłoszeń upływa z dniem 31 maja 2013 r.