Przewodnik MNiSW

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: "Przewodnik po stypendiach, konkursach i programach dla młodych naukowców". Broszura zawiera informacje o programach i inicjatywach skierowanych do osób przed doktoratem, po doktoracie oraz do zespołów badawczych.

 

Przewodnik dostępny jest na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/aktualnosci/aktualnosci/artykul/przewodniki-po-stypendiach-i-grantach/

 

"Przewodnik po stypendiach, konkursach i programach dla młodych naukowców" - dokument pdf.

TAGI: MNiSW