"Kierunek: Horyzont 2020"

 

W odpowiedzi na bardzo duże zainteresowanie Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Lublinie organizuje kolejne szkolenie pt.: „Kierunek: Horyzont 2020 - jak przygotować się do konkursów nowego programu badawczego UE?” : 
- 25 października br.