Chorwackie stypendia Marie Curie

Chorwackie Ministerstwo Nauki, Edukacji i Sportu rozpoczyna realizację projektu stypendialnego NEWFELPRO, współfinansowanego przez Komisję Europejską w ramach akcji Marie Curie COFUND.
 
Organizatorzy zamierzają przeprowadzić 3 nabory wniosków, w ramach których ufundują łącznie 83 stypendia. Będą one dostępne nie tylko dla badaczy z chorwackim obywatelstwem. Dwa schematy stypendialne zostały przygotowane wyłącznie z myślą o naukowcach z zagranicy.
 
Pierwszy nabór wniosków o stypendia został ogłoszony 21 czerwca br. i obejmuje 3 rodzaje stypendiów:

  • „Outgoing”: Naukowcy posiadający co najmniej stopień naukowy doktora i więcej niż 10 lat stażu pracy naukowej, którzy obecnie przebywają od min. 2 lat w Chorwacji będą mogli ubiegać się o jedno z 18 stypendiów na okres od 16 do 36 miesięcy.
  • „Incoming”: Naukowcy posiadający stopień naukowy doktora lub min. 4-letnie doświadczenie w pracy naukowej i nie przebywający w ciągu ostatnich 3 lat dłużej niż 12 m-cy w kraju instytucji goszczącej stypendystę, będą mogli ubiegać się o jedno z 13 stypendiów trwających od 12 do 24 miesięcy.
  • Trzeci schemat - „Reintegration” adresowany jest wyłącznie dla chorwackich naukowców przebywających i pracujących poza ojczystym krajem.

 
Wnioski przyjmowane będą do 18 września 2013 r.

 

Szczegółowe informacje dot. konkursu znajdują się na stronie projektu NEWFELPRO pod adresem internetowym: http://www.newfelpro.hr